خواص شیمیایی نمک

ساخت وبلاگ

ساختار مولوکلی نمک نمک ها داراي اجزاي يوني مي باشند که ايجاد بلور مي کنند. معمولاً در آب حل مي شوند چون يون هاي مثبت و منفي آنها در آب از هم جدا مي شوند. نمک­ها نقطه ذوب بالايي دارند و درجه سختي و قابليت تراکم آنها کم است. اگر نمک ذوب شود يا در آب حل شود، هادي جريان الکتريسيته خواهد بود.

معمولاً نام نمک را بر حسب اجزاي تشکيل دهنده آن نامگذاری می کنند. جزء کاتيوني که غالباً نام يون فلز است به دنبال نام اجزاي آنيوني مي آيد. بنابراين ابتدا نام آنيون و سپس نام کاتيون مي آيد. معمولاً آنيون ها را بر اساس اسيد اشتقاق شده از آن نام گذاري مي کنند:

استات ها، نمک هاي اسيد استيک هستند.

کربنات ها، نمک هاي اسيد کربنيک هستند.

کلريدها، نمک هاي اسيد هيدروکلريد هستند.

سيانيدها، نمک هاي اسيد هيدروسيانيک مي باشند.

نيترات ها، نمک هاي اسيد نيتريک مي باشند.

نيتريت ها، نمک هاي اسيد نيترو مي باشند.

فسفات ها، نمک هاي اسيد فسفريک هستند.

سولفات ها، نمک هاي اسيد سولفوريک هستند.

سيترات ها، نمک هاي اسيد سيتريک مي باشند.

خواص شيميايي نمک به ما در فهم كاربردهاي مفيد آن كمك مي كند. فرمول شيميايي نمك، سديم كلريد داراي 663/60 درصد عنصر كلر ( Cl )و 337/39 درصد عنصر سديم (Na ) است. وزن اتمي كلر 4527/35 و سديم 989768/22 گرم است.

مواد شیمیایی...
ما را در سایت مواد شیمیایی دنبال می کنید

برچسب : خواص شیمیایی نمک,خواص شیمیایی نمک طعام, نویسنده : امین shimimabna بازدید : 385 تاريخ : چهارشنبه 24 شهريور 1395 ساعت: 3:51